Advokat Robert Nyström


Advokat Robert Nyström
robert@aenystrom.se
Telefon: 08-6150990
Fax: 08-6150716

Robert Nyström tog examen vid Stockholms Universitet år 2003. Under 2003 arbetade han på Migrationsverket ett år och därefter vid Utlänningsnämnden under två års tid.

Sedan år 2008 har Robert varit anställd av AE Nyströms Advokatbyrå (tidigare AE Nyströms Juristfirma) och varit inriktad på migrationsfrågor och socialrätt. Han har varit medlem av Sveriges advokatsamfund sedan oktober 2014.

Robert åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, offentligt biträde samt målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i ärenden avseende brottmål, migrationsmål och socialmål.

Han arbetar även med vårdnads- och umgängesärenden.