Advokat Viktoria Nyström


Advokat Viktoria Nyström
viktoria@aenystrom.se
Telefon: 08-6150990
Fax: 08-6150716

Viktoria Nyström tog sin examen vid Stockholms Universitet år 2000. Efter genomförd notarietjänstgöring har hon arbetat på Utlänningsnämnden innan hon startade egen byrå år 2006.

Viktoria har varit medlem av Sveriges advokatsamfund sedan år 2010. Hon har inriktat sig på migrationsfrågor och barnrätt.

Förutom uppdrag som offentligt biträde, försvarare och målsägandebiträde arbetar Viktoria som föreläsare samt som författare för Norstedts juridik.