Biträdande jurist Martin Bengtsson

 


Biträdande Jurist Martin Bengtsson
martin@aenystrom.se
Telefon: 08-6150990
Fax: 08-6150716

Martin tog sin juristexamen vid Uppsala Universitet 2015 med inriktning mot migrationsrätt och familjerätt.

Han har under studietiden arbetat med familjerätt och inom kriminalvården.

Martin tar utöver advokatbyråns områden gärna uppdrag som föreläsare inom internationell familjerätt. Han har varit verksam på advokatbyrån sedan början av år 2015.