Biträdande jurist Miriam Nygren


Biträdande Jurist Miriam Nygren
miriam@aenystrom.se
Telefon: 08-6150990
Fax: 08-6150716

Miriam tog sin juristexamen vid Göteborgs universitet våren 2016 med inriktning mot migrationsrätt och familjerätt.

Hon har under studietiden gjort praktik på FN(OHCHR) och skrev sin examensuppsats om familjeåterförening under en MFS(Minor Field Study) i Etiopien.

Miriam tar utöver advokatbyråns områden gärna uppdrag som föreläsare om asylrätt och familjeåterförening. Hon har varit verksam på advokatbyrån sedan början av år 2016.