Om byrån

AE Nyströms Advokatbyrå AB är en humanjuridisk advokatbyrå specialiserad på migrationsrätt, brottmål och förvaltningsrättsliga mål såsom LVU (lagen om vård av unga), LVM (lagen om vård av missbrukare) , LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) samt LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård). Vi arbetar också som rättegångsbiträden i ärenden rörande förvaltarskap och som gode män för bortavarande part.

En advokatbyrå specialiserad på mänskliga rättigheter

Advokatbyrån grundades år 2006 av advokat Viktoria Nyström. Redan från början var målet att skapa en advokatbyrå specialiserad på mänskliga rättigheter, vilket är viktiga inslag i alla de områden där vi arbetar. Alla medarbetare på advokatbyrån har inom sin utbildning och/eller arbetserfarenhet specialiserat sig på mänskliga rättigheter, migrationsmål, förvaltningsrättsliga mål och brottmål.

Engagemang, tillgänglighet, stor kunskap och professionalitet

Engagemang, tillgänglighet, stor kunskap och professionalitet är grundpelare i vårt arbete. Vår önskan är att på bästa sätt företräda dig och vår styrka bygger på vår specialistkompetens efter många års erfarenhet.

Advokatbyråns huvudkontor är beläget på Hammarby Fabriksväg 23 (Hammarby Sjöstad) i Stockholm men vi har även kontor på Skolgatan 33 i Norrköping.