Våra tjänster

Vi är en humanjuridisk byrå som lägger stor vikt vid att ständigt fortbilda oss inom våra respektive områden för att på så sätt garantera att vi ger våra klienter den bästa och mest effektiva hjälpen. 

Våra arbetsområden är

Migrationsmål

Offentligt biträde eller ombud för ensamstående, familjer och ensamkommande barn i:
Asylmål
Tillståndsmål

Brottmål

Vi företräder vuxna och barn som:
Försvarare
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn

Tvistemål

Rättegångsbiträde i ärenden rörande förvaltarskap
God man för bortavarande part

Familjerätt

Rättshjälpsbiträde, bodelningsförrättare och ombud i:
Vårdnadsmål
Bodelning 
Testamente
Äktenskapsförord

Socialmål

Offentligt biträde och ombud i ärenden som rör tvångsvårdslagarna såsom: 
Lagen om vård av unga (LVU)
Lagen om vård av missbrukare (LVM)
Lagen om vård av psykiskt sjuka (LPT)
Lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV)

Föreläsningar

Vi föreläser inom främst migration och mänskliga rättigheter. Vi har föreläsningar anpassade för skolor, advokater, myndigheter, organisationer eller intresserade grupper av privatpersoner.